Välkommen till Halmstad!

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att de snart 100 000 kommuninvånarna ska trivas och utvecklas. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens (UAF) uppdrag är att öka en individs förutsättningar och möjligheter att hitta ett arbete och bli självförsörjande. Det kan individen göra genom utbildning, praktik eller andra varianter av arbetsinsatser. Hos oss på UAF finns ett stort urval av möjligheter på vägen till självförsörjning.

Vi har Halmstads kommuns största samlade utbud av gymnasieutbildningar och kurser för vuxna. Vi driver kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet och daglig verksamhet för personer inom LSS. Vi ansvarar också för handläggning och bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt Bistånd
Vi som arbetar med ekonomiskt bistånd är det sista skyddsnätet för den som har ekonomiska problem. Vårt arbete består av utredning, bedömning och beslut om ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag. Pengarna ska täcka vardagliga kostnader som exempelvis, hyra, el och mat. Vilken hjälp våra klienter får beror dels på hur deras ekonomi ser ut, men även hur deras situation ser ut i övrigt. Vår främsta uppgift är att skapa och stärka den enskildes förutsättningar för självförsörjning, vilket vi gör genom att arbeta med aktiva insatser och förändringsarbete.

Carina Ramber, socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

Jag känner att jag gör nytta på jobbet för att jag har möjlighet att vägleda personer som har hamnat i en svår ekonomisk situation. Jag träffar personer från alla samhällsklasser, från Sverige, från andra länder med eller utan utbildning. Jag vill få personen att se att de faktiskt har egna möjligheter och förmåger att kunna närma sig självförsörjning.

Insatser för arbetssökande på arbetsmarknadsenheten (AME)
På arbetsmarknadsenheten arbetar handläggare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, kurator och arbetsledare. Vi möter människor som är mellan 16-65 år och som behöver lite extra stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi erbjuder bland annat råd och stöd i att söka jobb, kompetensutveckling, praktikplatser och anställningar i kommunens förvaltningar. Vi jobbar med olika projekt och samarbeten, till exempel ”Sommarkraft”, där erbjuds sommarjobb inom kommunen till gymnasieelever vilket ofta är en ungdoms första kontakt med yrkeslivet.

 Kjell Åke Johansson, arbetsmarknadshandläggare, AME

Jag trivs i mitt yrke där jag träffar mycket folk. Vi hjälper personer ut i praktik eller kortare anställningar i Halmstads kommun. Extra kul är det att se de som haft en brokig bakgrund komma ut i arbetslivet. Att de blir självförsörjande och klarar sig själv.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Alla har rätt att vara delaktiga i samhället och känna sig behövda, även om man kanske inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande.  I den dagliga verksamheten arbetar stödassistenter, stödpedagoger och arbetskonsulenter med att erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer med funktionsvariationer. Den dagliga verksamheten bidrar till stimulans, personlig utveckling och gemenskap med hänsyn till den enskildes behov, önskemål och intressen.

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet, företagsgrupp och som individuell verksamhet. Vi har i dag ungefär 350 personer som deltar i någon av våra 20 gruppverksamheter eller som är ute och jobbar på olika företag och förvaltningar.

Camilla Svenäng, stödpedagog, daglig verksamhet

Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet och ha förmånen att träffa alla dessa fantastiska människor varje dag. Och att göra många, många olika saker, eftersom allting utgår från deras individuella behov och önskemål.

Vuxenutbildningen,
svenska för invandrare (sfi)

Vuxenutbildningen finns till för personer i vuxen ålder som av någon anledning behöver komplettera eller läsa in kunskaper motsvarande nioårig svensk grundskola.  Vi arbetar vi med cirka 1300 elever och erbjuder flexibla utbildningar som möter elevernas behov och förutsättningar. Här finns möjlighet för exempelvis nyanlända att få utbildning i samhällsorientering eller svenska för invandrare. Våra elever får dessutom stöd och vägledning av Halmstads kompetenscentrum.

Sara Strömqvist Boije, lärare vuxenutbildningen, sfi

Jag gilla att jobba på sfi för jag tycker det är roligt att undervisa vuxna människor. Att träffa människor från olika länder är väldigt spännande och att ha möjlighet att kunna ge dem bra förutsättningar för framtiden upplever jag som en stor förmån. Att se dem utvecklas i det svenska språket är också väldigt givande. Sen har jag ju fantastiska kolleger som gör det roligt att gå till jobbet varje dag. Det är ett stort plus.

Gymnasieskolan
I Halmstad har vi tre kommunala gymnasieskolor: Kattegattgymnasiet, Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet.  Skolorna erbjuder flera olika program med ännu fler inriktningar och många intressanta kurser. Vi har dessutom flera program inom gymnasiesärskolan.

Hos oss arbetar inte bara gymnasielärare och speciallärare, utan även studie- och yrkesvägledare, bibliotekarier, arbetsterapeuter och andra som stöttar verksamheten både i och utanför klassrummet. På varje skola finns dessutom ett starkt elevhälsoteam.

Skolorna leds av en gymnasiechef och av rektorer. Vårt uppdrag är att våra cirka 3 100 elever ska slutföra sin utbildning och då vara väl förberedda för att antingen gå direkt ut i arbetslivet eller för att läsa vidare. 

Lotta Hydén, förstelärare, Sannarpsgymnasiet

Det jag gillar med att vara lärare är utmaningen. Det finns alltid nytt att lära och det finns alltid nya vägar att prova för att på bästa sätt möta eleverna. Jag älskar variationen och möjligheterna att vara kreativ. 

Elevhälsan på gymnasieskolorna
Ungdomstiden kan vara både spännande och härlig, men den kan också vara en orolig tid. På varje gymnasieskola finns därför ett elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer, arbetsterapeut, speciallärare och specialpedagoger. Vi möter ungdomar som behöver stöd i frågor som rör stress, sömn, relationer, kostvanor, droger eller något annat. Vårt mål är att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att trivas i skolan och lyckas med sina studier. Det gör vi genom att arbeta för en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Utvecklande ledarskap
I Halmstads kommun satsar vi på Utvecklande Ledarskap. Det innebär att du i din roll som chef och ledare ska skapa delaktighet, visa tillit och omtanke på ett sätt som får medarbetarna att vilja bidra och ta ansvar. Utvecklande ledarskap är ett förhållningssätt som skapar delaktighet och engagemang och som handlar om att stärka var och ens personliga ledarskap och att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet hos människor omkring dig.

 Vi ville ha en idé om vilket ledarskap organisationen skulle ha. Det är till exempel mycket lättare att rekrytera rätt om man vet vad man söker i en ledare. Man behöver något att förhålla sig till och prata om. Utvecklande ledarskap är den enda ledarskapsteorin som hittills har vetenskaplig förankring, och som vi faktiskt vet höjer effektiviteten i verksamheten, säger HR-chefen Anna Doverskär. 

Kontaktinformation

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 248
301 06 Halmstad
Telefon:
035-13 70 00
Nyckelord: Apotek, Chefstjänster, Kriminalvård, Life Science, Läkare, Semestervikariat, Sjuksköterska, Tandvård
Dela med dig av "" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 2 lediga jobb fördelat på 2 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Arbetskonsulent till daglig verksamhet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Vi söker en arbetskonsulent till daglig verksamhet. Syftet med daglig verksamhet är att ge personer med utvecklingsstörning, autism eller...
2017-12-06

Enhetschef Daglig verksamhet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Du kommer inom tilldelade resurser att planera, samordna och leda verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut, mål och...
2017-11-21

Kontaktinformation

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 248
301 06 Halmstad
Telefon:
035-13 70 00
Medrek Rekrytering ABPrime ABVårdlänken Bemanning & RekryteringAniCuraTiohundraTiohundra