Press


Publicera era vårdnyheter här

Medrek.se samarbetar med MyNewsdesk vilket innebär att när ni publicerar era pressmeddelanden och nyheter på MyNewsdesk samtidigt har möjlighet att publicera dem här i vår nyhetssektion. Det enda ni behöver göra är att aktivera kanalen "Medrek Rekrytering AB".

Här finns inbjudan till vår kanal


Nyheter via MyNewsdesk

Årets Hjärnäpple till Hans Lennernäs

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Hans Lennernäs, professor i biofarmaci. Han får det för sin framgångsrika forskning kring...
Uppsala universitet,  2017-06-22

Diabetespatienter producerar insulin

Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, om än väldigt lite. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, som...
Uppsala universitet,  2017-06-20

Sjukdomen osteopetros kan spåras till medeltiden

Den särskilda form av skelettsjukdomen osteopetros som finns i Västerbotten, beror på en genförändring som kan spåras tillbaka medeltiden och som leder till en felaktig bennedbrytning. Det visar ny...
Uppsala universitet,  2017-06-12

Nyckelfonden delar ut 5 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro

Onsdagen den 31 maj offentliggjordes vilka forskare vid Universitetssjukhuset Örebro som tilldelas anslag från Nyckelfonden 2017.I år beviljar Nyckelfonden 5 miljoner kronor till 13 olika...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-06-02

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-24

Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis

Forskare Sara Cajander vid Region Örebro län har studerat en ny metod att mäta immunsvaret vid sepsis. Målsättningen är att identifiera patienter som utvecklar ett försvagat immunsvar med risk för...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-17

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för patienten är det en viktig funktion. Forskning vid Region Örebro län visar att ansvaret som...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-15

Personer med myelom berättar om sin sjukdom

Forskning har gett nya möjligheter att behandla blodcancersjukdomen myelom och patienter lever allt längre med den kroniska sjukdomen. För att få mer kunskap om hur personer med myelom upplever sin...
Netdoktor.se,  2017-05-03

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-20

Örebroforskare får anslag på 5,5 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare från Region Örebro län undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med stöd från Familjen...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-10

Lång väntan för många med psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling. Det är angeläget att kunskapen om sjukdomen ökar, och därför startar Netdoktor i...
Netdoktor.se,  2017-04-06

Hud-mot-hud gör pappor mer delaktiga när barn föds för tidigt

Barn som föds för tidigt har en ökad risk för negativa hälsoeffekter. Att använda sig av hud-mot-hudkontakt är positivt för barnet. Barnet mår bättre, får stabilare hjärtfrekvens och går upp i vikt...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-05

Blodförgiftning med stafylokocker visar ett komplext samspel mellan bakterie och människa

I Region Örebro län drabbas drygt hundra patienter årligen av blodförgiftning med gula stafylokocker. Men det är också en vanligt förekommande bakterie på huden eller i näsöppningen utan att orsaka...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-03-30

Nytt verktyg för prognos och val av behandling vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en artikel som publiceras idag i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar forskare vid Uppsala universitet...
Uppsala universitet,  2017-03-23

Nationellt möte för svensk Cancersjukvård i Örebro

Bemanningskris inom cancersjukvård, sexuella problem efter prostataoperation och framsteg inom läkemedelsforskningen - det är bara några av de ämnen som samlar 300 personer till Örebro och...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-03-21

”‹B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av...
Uppsala universitet,  2017-03-16

Kunskapen om hjärtsvikt behöver öka

Hjärtsvikt är vår dödligaste folksjukdom och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvärlden. I dag beräknas 250 000 svenskar ha hjärtsvikt, de flesta är över 75 år. För att bidra till ökad kunskap och...
Netdoktor.se,  2017-03-14

Gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer

Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om gipset tas av efter 10 dagar. Det är därmed klarlagt att gips har en...
Uppsala universitet,  2017-03-13

Risk för hjärtkärlsjukdom finns redan i tonåren

För att kunna förebygga hjärtkärlsjukdom är det viktigt att känna till livsstilsfaktorer tidigt i livet. Forskning vid Region Örebro län visar att påverkbara riskfaktorer kan identifieras redan i...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-03-07

Helsingborgs apotek hjälper nyanlända farmaceuter ut på arbetsmarknaden

Kronans Apotek i centrala Helsingborg deltar just nu i ett program som handlar om att hjälpa nyanlända farmaceuter ut på den svenska arbetsmarknaden.- Programmet är unikt och innebär att vi kan hjälpa...
Kronans Droghandel,  2017-02-16
I samarbete med MyNewsdesk


Pressmaterial
Logotyp medrek.se (CMYK EPS)


Dela med dig av "Press" till dina vänner:
Kontakta oss
E-post: info [at] medrek.se
Växeltelefon: +46 8 534 895 00
Fax: +46 72 160 11 46

Postadress:
Onrec AB
Linnégatan 87B
115 23 Stockholm


Constantin Karagounis
Kundansvarig
constantin.karagounis@medrek.se
Tel 070-992 09 60
Emil Engdahl
Kundansvarig
Tel: +46 702 335 55 85
E-post: emil.engdahl [at] medrek.se


Support Produktion
E-post: support [at] medrek.se


Frågor om annonsering
offert [at] medrek.se
Offertförfrågan är givetvis inte bindande.

Visa på karta
Nyheter via MyNewsdesk
TioHundraVårdlänken Bemanning & RekryteringAB SolomPrime ABHalmstads kommunMedrek Rekrytering ABTioHundra