Press


Publicera era vårdnyheter här

Medrek.se samarbetar med MyNewsdesk vilket innebär att när ni publicerar era pressmeddelanden och nyheter på MyNewsdesk samtidigt har möjlighet att publicera dem här i vår nyhetssektion. Det enda ni behöver göra är att aktivera kanalen "Medrek Rekrytering AB".

Här finns inbjudan till vår kanal


Nyheter via MyNewsdesk

Välkommen till höstens föreläsningar på USÖ

Sömnvanor och snarkning, smärta och hur man kan behandla depression via Internet. Höstens offentliga föreläsningar vid USÖ bjuder på många spännande ämnen inom vitt skilda områden. Föreläsningarna är...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-10-10

Svårkontrollerad blödning vid kirurgi lyfts i ny läkarutbildning

Oftast är blödningen vid kirurgi liten och lätt att kontrollera, men ibland leder den till allvarliga komplikationer, där flera olika faktorer bidrar. Genom NetdoktorPros nya utbildning om...
Netdoktor.se,  2017-10-10

Ta ställning under donationsveckan

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-10-06

Örebroforskare får 3,8 miljoner för diabetesforskning

Forskare Gustav Jarl vid Region Örebro län har beviljats 3,8 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Hans forskning handlar om att förbättra för...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-10-04

Förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Forskning inom Region Örebro län visar att återhämtningen efter en livmoderoperation blir bättre med vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). I Sverige sker årligen cirka 7800...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-09-21

Innebandyspelare kan undvika ögonskada med skyddsglasögon

Innebandy är en omtyckt sport och har många utövare i landet. Forskning vid ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro visar att risken att få en ögonskada i samband med innebandy är mycket högre än...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-09-08

Årets Hjärnäpple till Hans Lennernäs

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Hans Lennernäs, professor i biofarmaci. Han får det för sin framgångsrika forskning kring...
Uppsala universitet,  2017-06-22

Diabetespatienter producerar insulin

Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, om än väldigt lite. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, som...
Uppsala universitet,  2017-06-20

Sjukdomen osteopetros kan spåras till medeltiden

Den särskilda form av skelettsjukdomen osteopetros som finns i Västerbotten, beror på en genförändring som kan spåras tillbaka medeltiden och som leder till en felaktig bennedbrytning. Det visar ny...
Uppsala universitet,  2017-06-12

Nyckelfonden delar ut 5 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro

Onsdagen den 31 maj offentliggjordes vilka forskare vid Universitetssjukhuset Örebro som tilldelas anslag från Nyckelfonden 2017.I år beviljar Nyckelfonden 5 miljoner kronor till 13 olika...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-06-02

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-24

Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis

Forskare Sara Cajander vid Region Örebro län har studerat en ny metod att mäta immunsvaret vid sepsis. Målsättningen är att identifiera patienter som utvecklar ett försvagat immunsvar med risk för...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-17

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för patienten är det en viktig funktion. Forskning vid Region Örebro län visar att ansvaret som...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-05-15

Personer med myelom berättar om sin sjukdom

Forskning har gett nya möjligheter att behandla blodcancersjukdomen myelom och patienter lever allt längre med den kroniska sjukdomen. För att få mer kunskap om hur personer med myelom upplever sin...
Netdoktor.se,  2017-05-03

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-20

Örebroforskare får anslag på 5,5 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare från Region Örebro län undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med stöd från Familjen...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-10

Lång väntan för många med psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling. Det är angeläget att kunskapen om sjukdomen ökar, och därför startar Netdoktor i...
Netdoktor.se,  2017-04-06

Hud-mot-hud gör pappor mer delaktiga när barn föds för tidigt

Barn som föds för tidigt har en ökad risk för negativa hälsoeffekter. Att använda sig av hud-mot-hudkontakt är positivt för barnet. Barnet mår bättre, får stabilare hjärtfrekvens och går upp i vikt...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-04-05

Blodförgiftning med stafylokocker visar ett komplext samspel mellan bakterie och människa

I Region Örebro län drabbas drygt hundra patienter årligen av blodförgiftning med gula stafylokocker. Men det är också en vanligt förekommande bakterie på huden eller i näsöppningen utan att orsaka...
Universitetssjukhuset Örebro,  2017-03-30

Nytt verktyg för prognos och val av behandling vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en artikel som publiceras idag i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar forskare vid Uppsala universitet...
Uppsala universitet,  2017-03-23
I samarbete med MyNewsdesk


Pressmaterial
Logotyp medrek.se (CMYK EPS)


Dela med dig av "Press" till dina vänner:
Kontakta oss
E-post: info [at] medrek.se
Växeltelefon: +46 8 534 895 00
Fax: +46 72 160 11 46

Postadress:
Onrec AB
Linnégatan 87B
115 23 Stockholm


Constantin Karagounis
Kundansvarig
constantin.karagounis@medrek.se
Tel 070-992 09 60
Emil Engdahl
Kundansvarig
Tel: +46 723 355 585
E-post: emil.engdahl [at] medrek.se


Support Produktion
E-post: support [at] medrek.se


Frågor om annonsering
offert [at] medrek.se
Offertförfrågan är givetvis inte bindande.

Visa på karta
Nyheter via MyNewsdesk
Vårdlänken Bemanning & RekryteringMedrek Rekrytering ABAmbio HelsePrime ABFrösunda omsorgTiohundra