medrek.se

Byta specialitet

systeryster

Då jag jobbade på kirurgen för 100år sedan ungefär, hade jag råkoll på bukar och blodprover man tog där. ASAT och ALAT ska möta varandra dag X om det är pancreatit osv. När jag var på benmärgstransplantation så slog vi ut patienternas benmärg totalt och man kunde bölja blodprover och se hur det gick neråt för att sedan vända uppåt efter transplantation. Trombocyter har kort livslängd (8-10dgr) så de fick man transfundera ofta innan de började produceras och överleva på egen hand igen. Men sedan kunde man se på blodproverna hur den nya benmärgen började producera blodceller och man kunde börja andras ut igen.Allt sånt där har man koll på sina fem fingrar efter ett tag på samma avdelning och samma specialitet. Men då man jobbar som vi gör med egna mottagningar tappar man tyvärr mycket av det där. Det är tänkt att vi ska hospitera två veckor varje år så jag hoppas det blir så! Lite akutmedicin är bra att få i sig med jämna mellanrum för att vara en så bra sjuksköterska som möjligt.