medrek.se

CRM: Ett säkerhetsverktyg på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

elidajosefina

Samtidigt som rättegången mot den mordmisstänkte barnläkaren från Astrid Lindgrens sjukhus inleddes i tisdags, satt jag på föreläsning om CRM (Crew Resourse Management). Astrid Lindgrens Barnsjukhus är det första sjukhuset i Sverige som helt och hållet tagit till sig och nu inför CRM i hela verksamheten.

CRM är ett verktyg som används för att öka säkerheten inom vården (eller inom flyget, där konceptet är som mest utvecklat). Tanken bakom CRM är att  det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel i en verksamhet, och att enskilda personer inte ska pekas ut som syndabockar i de fall där fel eller olyckor uppkommer utan att det istället gäller att hitta de brister i verksamheten som ledde till felet. Och för att förebygga olyckor och undvika fel försöker man enligt CRM identifiera risksituationer och där använda sig av olika checklistor (inför start och landning om det handlar om flygningar, eller pre- och postoperativt om det handlar om operationer på sjukhus). Mycket intressant och mycket vettigt, tycker jag, och skänker många varma tankar till den stackars barnläkaren, som jag är övertygad om bara gjorde vad som är praxis överallt inom vården försökte lindra det döende barnets lidande med hjälp av starka mediciner. 

elidajosefina