medrek.se

Fylla

systeryster

Tillverka mäsk är poppis! Trots stora och små, regelbundna och oregelbundna visitationer av både celler och allmänna utrymmen, både av personal och hundar lyckas våra intagna tillverka mäsk.


Nej så raffinerat går det inte till

Fråga mig inte hur de gör. Sockret är inlåst och fås bara vid behov den mängd man behöver just då. Och jag tycker inte det ska finnas så många spännande ställen att gömma mäsk på. Det luktar ju! Men joho då, det går.Personalen brukar dock upptäcka rätt snart när de intagna inte beter sig riktigt som vanligt. Efter inlåsning blir det blåsning i alkometer och det roliga tar slut. 
Beroende är en stark kraft. Och många har inte förmågan att tänka längre än till ""jag vill"". Ända fram till ""konsekvenser"" räcker inte tanken då. Vilket jag påminns om varje gång jag stoppar en bulle eller liknande i munnen! )Mitt straff kommer förvisso inte lika snabbt. Men det är i princip lika förödande för hälsan. Den som själv är utan skuld skall kasta den första stenen?