medrek.se

Insourcad!?

Kvinndomsprovet!

När man lägger ut jobb på entreprenad - så är det frågan om outsourcing. Därför måste jag väl varit Insourcad - av uthyrningsföretaget? I alla fall så finns det en viss skillnad att jobba som Insourcad och att jobba utifrån en i grunden ""fastlåst"" tjänst!

Är man Insourcad kan man jobba hårt och få bra betalt för t ex en hög insats - man slipper gå på möten och blir inte indragen i diskussioner eller konflikter! Är man ""fastlåst-anställd"" finns inte samma chans att jobba med en hög insats eftersom man inte kan välja bort möten - dessutom blir man indragen i diskussioner och konflikter OCH får sämre betalt!

Visserligen får man som Insourcad kanske inte uppleva gemenskapen, alla förtroliga pratstunder och inte heller påverka så mycket. I alla fall inte på arbetsplatsen. Man är liksom som en konsult som kommer och går och gör sitt jobb. Gäst hos verkligheten! Men så är det nog för många ""fastlåst-anställda"" som inte har sin fysiska hemvist på den avdelning de utför sitt jobb på? Bevis på hemvist är: 1. en egen nyckel 2. ett eget rum, 3. en egen stol, 4. en egen dator, 5. en egen plats i kylskåpet.

Usch - det blev svårt att välja vad som är bäst!