medrek.se

Jag blir ledsen o frustrerad!

Nattpatrullen

Läste i vår lokala tidning om en undersökning gjord av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser av vården och omsorgen 2010.
Där framgick att de äldre gav ett lågt betyg till omsorgen, bemötandet inom hemtjänsten och vid boendet var inte bra.
Personalen har bra kompetens men kontinuiteten var inte bra. Vi Vet om detta inom personalen, men ingen har lyssnat!

Vi kämpar med näbbar och klor för att kontinuitet skall finnas. men med poolturer införda så kan jag hamna vart som helst på dessa turer! Man är maktlös!
Vi hamnade dock bland tio i topp i landet på en av granskningspunkterna. Nämligen andelen äldre som fått informerade samtal innan de avlidit är hög.

Men sen står det något som förbryllar mig, smärtan hos den döende sista veckan är hög och få har någon närvarande i dödsögonblicket!

Fruktansvärt!! och inte alls acceptabelt från min sida..tänk att det kan vara så här 2010! Jag tänker göra allt i min makt för att ingen skall behöva uthärda smärta och absolut inte dö ensam. Jag blir uppriktigt ledsen och besviken på att det kan få vara så här. Trodde vi i Sverige hade kommit längre!