medrek.se

Rom byggdes inte på en dag!

elidajosefina

Vi har ett riktigt journalarkiv på sjukhuset. Med blåa journaler för män och rosa för kvinnor. Där det luktar lite instängt och lite dammigt.

Dit springer jag åtminstone ett par gånger per dag för att hämta journaler. Rosa.

Där arbetar ett antal välorganiserade människor som på två sekunder trollar fram rätt journal ur rullhyllorna. Som har stenkoll på vilken journal som befinner sig på onkologen, och vilken journal som finns uppe hos oss på gynekologiska polikliniken.

Det känns lite gammaldags.

Det sägs att alla journaler ska datoriseras. Men våra gynekologer ser ut som bebisar utan napp om de inte har journalen framför sig på bordet när patienten kommer. Trots att de sällan öppnar den! För journaltexten finns ju per data!

Den dag datorerna strular är vi förstås glada att vi har pappersjournalerna att förlita oss på. Men det blir ju så mycket dubbeldokumentation! Patientens anamnes ska fyllas i så väl på datorn som på ett färdigt pappersformulär, när jag förbereder patienter inför operation. Sånt tar onödigt mycket tid.

Men Rom byggdes inte på en dag. Förändring tar tid.

Hur är det där ni arbetar?? Har ni fortfarande pappersjournaler?

elidajosefina