medrek.se

Tentamen för att få koppla dropp i Finland

elidajosefina

Visste ni att man som sjuksköterska i Finland måste genomgå en kurs och skriva en tentamen för att få hantera intravenösa infarter? Efter godkänd tentamen erhåller man ""iv-lov"", dvs ett bevis på att man får administrera läkemedel intravenöst. Tentamen måste sedan upprepas med jämna mellanrum för att kompetensen ska upprätthållas.

Vad tycker ni om det?

elidajosefina