medrek.se

Tystnadsplikt

systeryster

Det här med tystnadsplikt är svårt! Inom kriminalvården har vi som sjuksköterskor tystnadsplikt gentemot kriminalvården enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om en klient i förtroende berättar att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp under hela sitt liv, men inte vill att någon annan ska veta det, får jag inte berätta det för någon annan. Så länge hon inte godkänner det. Oftast är det inga problem, men ibland är det svårt. En klient har svårt att äta, av skäl jag vet och förstår. Personalen är oroliga - h*n äter inte och är väldigt mager. ""Gör något"" säger de. ""Vi har koll på det"" är vad vi säger, men det känns otillfredsställande samtidigt. Jag vill kunna berätta, kunna hjälpa personalen att stötta! På ett sjukhus är det så självklart att man delger varandra information, det får vi inte här.Sen är det tystnadsplikt utåt med. Det är spännande att träffa på klienter man läst om i tidningen. Och omgivningen vet om att de finns där, och att jag finns där. ""Har du sett XXXXX""? ""Du vet att jag inte får svara på det..."" Men ack så gärna jag skulle vilja ibland. Jag tycker också det är lite spännande ibland!