medrek.se

Vad bra med en fråga jag vill ha fler.

Lena

Jag tror att det ligger hos Landstinget men mest på sjukhusnivå. Man jobbar fortfarande under prinsipen "på helgen går verksamheten ner" . Man fyller på och tror att allt löser sig på måndag. då ska allt ske det som man inte kunder göra i helgen. Men pat blir inte sjuka mån-fre. Fram för full akutvård dygnet runt 356 dagar/ år och minska på alla små chefer som bara stör verksamheten.

L