medrek.se

Varför Åland?

elidajosefina

Sen jag flyttade till Åland för snart ett år sedan har jag fått frågan hundratals gånger: Varför Åland? Och så ett litet förvånat skratt. Åland?!, liksom. Och följdfrågan: Har du släkt där eller?

Och svaret? Nej, jag har ingen som helst koppling till Åland! Faktum är att jag aldrig hade satt min fot på åländsk mark förrän jag åkte hit på arbetsintervju i januari. Jag visste ingenting om Åland.

Däremot hade jag passerat Mariehamn otaliga gånger, eftersom min familj har landställe i en liten finlandssvensk skärgårdsstad. Där min pappa också är född. Men Åland? 

Under sjuksköterskeutbildningen var jag på fyra veckors praktik på ett litet sjukhus i södra Finland. Och tyckte att kontrasten mellan ett litet småstadssjukhus och stora Karolinska Sjukhuset i Stockholm, där jag tidigare hade tillbringat mest tid, var enorm. Jag tyckte att det var lite gulligt att ""alla kände alla"", och att det bara fanns EN kirurgisk avdelning och EN medicinsk. Men där skulle jag inte kunna arbeta, för jag kan ingen finska! Och trots att sjukhuset ligger i en svenskspråkig stad krävs att personalen behärskar finska. För alla patienter ska erbjudas vård på sitt eget modersmål, som det heter i tvåspråkiga Finland.

Och däri ligger förklaringen till att jag sökte jobb på Åland! För på Åland finns inte lika stora krav på finskakunskaper. På Åland pratar alla svenska.

Men jag sökte mest på skoj. Jag googlade Sjukhus Åland och letade mig fram till ÅCS hemsida. Och där kunde man fylla i sina kontaktuppgifter och ladda upp sitt CV. Så det gjorde jag.

Följande dag hade jag fått mail! Översköterskan ville gärna träffa mig!

Och på den vägen är det.

Det var det enda jobbet jag sökte.

Ibland har man tur.

 

elidajosefina