medrek.se

Läkarutbildningar utomlands

Det blir allt vanligare att svenskar utbildar sig till läkare utomlands. Läkarutbildningar utomlands är väldigt attraktiva för svenskar då intagningspoängen i Sverige är väldigt höga.

För att söka läkarutbildningar utomlands krävs det fullständiga betyg från gymnasiet. Det kan förekomma ett språktest vid ansökan till vissa skolor som erbjuder utbildningen. Du kommer att få behöva översätta betygen till landets språk. I vissa fall räcker det med egen översättningen, men oftast kräver skolorna en översättningen gjord av en auktoriseras översättare.

Oftast är det ett inträdesprov. Universitet kan även ha som krav att sökanden ska skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill bli läkare. Ibland vill universitet att du skickar med ett rekommendationsbrev från en lärare eller annan person som är relevant för läkarutbildningen. Behöver du ett intyg på att du har grundläggande betyg, vänder du dig till Verket för högskoleservice.

Det är väldigt viktigt att du ansöker i god tid. Ibland krävs det att du ansöker flera månader innan studiestarten. Ansökningsdatum, blanketter och övrig information får du från universitet du söker till.Läkarutbildningar utomlands måste uppfylla vissa krav för att vara berättigad till studiemedel. Krav är att utbildningen är minst 13 veckor lång, ska vara heltidsstudier och skolan ska vara erkänd i studielandet. Du kan även som student få extra lån av CSN för terminsavgiften. För dig som vill veta mer om lån och studiemedel, hittar du all information CSN:s hemsida. Det är alltid bra att söka stipendier till dina studier.