medrek.se

  Sala kommun

Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.

Vi söker dig som vill ha ett roligt arbete där du kommer stödja och hjälpa människor till att leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. Sala kommuns värdegrund speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete. Enkelt – Effektivt – Medborgarvänligt.

Vi söker dig som vill arbeta i någon av Vård och Omsorgskontorets verksamheter

  • Särskilt boende för äldre och Hälso- och sjukvård
    Baskompetensen är i huvudsak Vård och Omsorgsprogrammet samt på högskole- eller universitetsutbildning till Sjuksköterska, Fysioterapeut och Arbetsterapeut.

  • Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
    Baskompetensen är i huvudsak Vård och Omsorgsprogrammet samt Barn och Fritidsprogrammet.

  • Hemtjänst, korttidsenhet, dagverksamhet
    Baskompetensen är i huvudsak Vård och Omsorgsprogrammet.

Individ och Familjeomsorgen
Baskompetensen är socionomer eller annan högskole- eller
universitetsutbildning.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

2000

Huvudkontor

Sala kommun

Webbplats
Sala kommun
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Aline

Undersköterska inom funktionsnedsättningsområdet

Louise Björ

Sjuksköterska SÄBO

Madeleine Linevik

Bemanningssamordnare SÄBO

Vad fick dig att börja inom vården? 
- Jag tyckte helt enkelt om att arbeta med människor.

Vad gör du på ditt jobb? 
- Jag träffar olika personer med olika behov.  Jag har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin. Det ingår även att utföra praktiska serviceinsatser, exempelvis städning, social samvaro, tvätt, inköp och andra ärenden.

Vad är det bästa och vad gillar du med ditt jobb? 
 - Att se framgång eller en förbättring för dem jag arbetar med. Att du har något att vara stolt över.
Jag möter nya människor hela tiden vilket innebär att jag ständigt lär mig nya saker. 

Hur skulle du beskriva din vardag med 3 ord? 
-  Ansvar, Empati, Lyhördhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad fick dit att börja arbeta inom vården?
- Jag började arbeta inom vården för att kunna hjälpa äldre människor att få en fungerande vardag och ökat välmående.

Vad gör du på ditt jobb?
- Som sjuksköterska har man omvårdnads- och medicinskt ansvar vilket medför att vi samverkar i team med andra professioner, har läkarkontakt, bedömer och följer upp omvårdnadsåtgärder, medverkar vid upprättande av omvårdnadsstrategier och bemötandeplaner. 

Vad är det bästa och vad gillar du med ditt jobb?
- Det bästa med mitt arbete är att jag kan påverka vårdens kvalitet för äldre personer och lindra lidande vilket kan bidra till att de får en värdefull vardag utifrån sin fysiska funktion och kognitiva förmåga. 

Hur skulle du beskriva din vardag med 3 ord?
- Utmanande, utvecklande och intressant.  

Vad fick dit att börja arbeta inom vården?
- Jag började arbeta inom vården för att kunna ge människor en fungerande vardag och ett bra välbefinnande. Man får så otroligt mycket tillbaka när man arbetar med människor.

Vad gör du på ditt jobb?
- Idag arbetar jag som Bemanningssamordnare inom särskilt boende. Där jag anställer timvikarier som vill arbeta inom vården.

Vad är det bästa och vad gillar du med ditt jobb?
- Jag får anställa fantastiska människor till ett arbete som är oerhört viktigt.
Då jag har mitt kontor på ett särskilt boende får jag dagligen möjlighet att träffa alla fantastiska människor som bor här.


Hur skulle du beskriva din vardag med 3 ord?
- Givande, Socialt och Utvecklande.

Sala kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Sala kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor