medrek.se

Bransch

Offentlig förvaltning

Anställda

Ca 8000

Huvudkontor

Skellefteå

Webbplats
Skellefteå kommun
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Maria Markgren

Gymnasielärare, Anderstorpsgymnasiet

Tea Stenberg

Lärare och specialpedagog, Furuskolan i Jörn

Robin Lindström

Förskollärare, Sunnanå förskola

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är att en vecka aldrig är den andra lik och det gör att arbetet är levande och lustfyllt.

En annan bra sak är att jag kan lägga upp schemat för utbildningen utifrån behov. Det ger förutsättningar att skapa balans mellan krav och resurser så att det blir en lagom arbetsbelastning. Det innebär också att jag kan lägga upp en god utbildningsstruktur där teori med praktik varvas. Den regelbundna kontakten med branschen, som vi har på lärlingsprogrammet, gör att vi är uppdaterade på vad som är aktuellt och handledarna får en mycket god insyn i målbild etc. Och det innebär att eleverna får en väldigt bra handledning.

I och med att vi är ett arbetslag som undervisar i olika yrken så får man mycket input kring hur man kan tänka och lär sig av varandra. Vi har GG-ämneslärare, lärare i gymnasiegemensamma ämnen, som tillhör arbetslaget. Det skapar möjligheter att arbeta ämnesintegrerat och det gynnar vår egen utveckling. Men det ger framför allt eleverna en helhetsbild av sin utbildning och alla ämnens värde.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag lyckas vägleda elever som har svårigheter inledningsvis till att bli goda barnskötare eller stödassistenter. När jag bidrar och är delaktig och har inflytande på verksamheten/i arbetslaget eller ämneslaget. När jag tar till mig vad som är aktuellt i branscherna och modifierar utbildningsinnehållet eftersom.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det kan vara tufft när eleverna har svårigheter ute på sin APL-plats och att hitta en bra strategi för att vägleda eleven vidare trots att jag inte alltid kan vara på plats. Att vara ensam i sitt yrkesämne på skolan, och därmed inte ha någon att bolla med när det gäller utbildningsplan och upplägg i kurser, det är en utmaning.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att eleverna blir väldigt duktiga i sin yrkesroll i och med att de får en sådan arbetslivserfarenhet när de går sida vid sida med professionella handledare stor del av sin utbildning. Att vi har ett gott arbetsklimat och en god samverkan med branschen på lärlingsutbildningen kan också vara intressant att veta.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det allra bästa med jobbet är att vara med om när människor utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Att finnas med och göra skillnad i en verksamhet som är så otroligt viktigt för att man ska lyckas i livet. Att jag själv utvecklas så mycket som människa och yrkeskunnig.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag når fram till elever eller föräldrar som känner sig väldigt ensamma och kan hjälpa till att göra förändringar som blir positiva för barn och familj. När barn som inte fått rätt hjälp och stöd tidigare får det.

Jag lockas av utmaningen som finns i att undervisa där standardmallen inte fungerar och det borde fler av vår kommuns duktiga pedagoger göra. Man blir som bäst när det kräver som mest. Att vara lärare i det här området under ett pandemiår är en upplevelse jag aldrig kommer att glömma.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Känslan av otillräcklighet. Det finns sällan de resurser som egentligen skulle behövas för att göra fullt ut det som behövs. När elever utvisas eller försvinner. När barn far illa och det tar tid innan samhället kan gripa in.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag vill att fler ska förstå att skolan är viktig i hela kommunen och kanske än mer i ytterområden som brottas med utmaningar. Det är svårt att rekrytera till Jörn på grund av avståndet men också för att många föreställer sig att uppdraget är väldigt krävande. Det är helt sant att pendlingen tar tid och att uppdraget kräver yrkesskicklighet men väl på plats blir du älskad och respekterad och får spela en stor roll i att hjälpa till att forma framtiden. Här gör man skillnad varje dag och den känslan gör vägen till Jörn kort.

Själv tycker jag också att det är bra med en bit att åka eftersom jag hinner ”ställa på” och ”ställa av” i god tid. Jag har jobbat nära hemmet tidigare och det var svårare då, att dra en gräns mellan arbete och fritid eftersom jag inte hann tänka klart innan jag var hemma.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det absolut bästa med mitt jobb är att barn är så fantastiska i allt de gör. Sättet de tänker och löser problem på, sättet de pratar och lär sig på, och sättet de samspelar och samarbetar med varandra på. Ingen dag är den andra lik, och jag utmanas alltid själv i hur jag sköter verksamheten. Men utmaningen känns aldrig överväldigande eller jobbig, det är snarare motsatsen. Jag peppas till att tänka om och prova nya saker, och det gör att yrket aldrig känns stelt. När jag kommer till jobbet så är det alltid med ett leende på läpparna och stor förväntan i hjärtat.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Varje dag, och varje stund. Barnen har konstant frågor och funderingar som de vill söka svar på, och oavsett om det är större funderingar som hur återvinning går till, eller mindre frågor som hur man bygger en specifik grej i lego, så känns det alltid som att man gör skillnad när man kan hjälpa barnen att komma fram till ett svar på dom miljoner frågor som de har.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Under coronatiden har frånvaron varit det svåraste. Att få ihop dagen och aktiviteterna med så stor frånvaro. Men om vi utgår ifrån att alla pedagoger är närvarande, och att verksamheten går som den ska, så är nog den största utmaningen en själv. Man ställs hela tiden inför situationer där man måste utmana sitt eget sätt att tänka och sitt förhållningssätt till barnen och deras idéer. Att kunna ta ett steg tillbaks och utvärdera sig själv är någonting man konstant måste brottas med, och som inte alltid är det lättaste.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att det är så mycket mer än "lekstuga" och "barnpassning". Det pågår så mycket fantastisk verksamhet innanför väggarna, och det känns som att det är en bråkdel av detta som blir synligt på utsidan.

 

Skellefteå kommun i sociala medier