medrek.se

Populära arbetsgivare

74 Tillgängliga företag

0 lediga jobb

Tre stiftelser

Vi bedriver äldreomsorg enligt den salutogena värdegrunden, med fokus på det friska. Inom Tre Stiftelser erbjuds omsorg, vård och service med inriktning på somatik, geropsykiatri och demens. Tre Stiftelser står för verksamheten i tre olika stiftelser som sedan 1988 administreras gemensamt.

Visa profil
0 lediga jobb

Ullensvang kommune

Ullensvangs kommun är en attraktiv plats att bo, arbeta och starta företag på! Här finns fjordar, fjäll, skogar, frukt, jordbruk, vattenbruk och världsledande industri i en och samma kommun. Kommunen har cirka 11 000 invånare, där Odda är kommunens administrativa centrum omgivet av stark bebyggelse.

Visa profil
0 lediga jobb

Umeå Kommun

Umeå kommun har som mål att växa från dagens drygt 130 000 invånare till 200 000 invånare år 2050, vilket ska ske med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Visa profil
0 lediga jobb

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Visa profil
0 lediga jobb

Uppsala kommun

Gör skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande – det är Uppsala kommuns värdegrund. Och det är stämmer verkligen i den kommunala primärvården! Inom vård och omsorg jobbar ungefär 260 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans med över 7 000 andra medarbetare.

Visa profil
0 lediga jobb

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård- och omsorgsområdet. Inom Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen samverkar kommuner, arbetslivet, utbildningsanordnare, fackförbundet kommunal och Arbetsförmedlingen. Tillsammans verkar vi för en ökad kvalitet i vård- och omsorgsutbildning och för stärkt kompetensförsörjning inom vård- och omsorg.

Visa profil
9 lediga jobb

Vårgårda kommun

I Vårgårda har du nära till allt! Inom en timme når du en region med en miljon innevånare. Vi som arbetar i Vårgårda kommun gör det för att vi tycker att det är kul att arbeta med service, träffa människor och göra nytta. Idag erbjuder Vårgårda kommun nästan 1000 arbetstillfällen.

Visa profil
0 lediga jobb

WeMind Psykiatri

Vi växer och söker medarbetare som vill förändra psykiatrin med oss! WeMind grundades som en reaktion mot bristerna inom svensk psykiatri. Vi tror på evidensbaserad vård, regelbunden uppföljning av behandlingsresultat och en arbetsmiljö i världsklass.

Visa profil
3 lediga jobb

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Vi ger vård till den åländska befolkningen och alla besökare i livets olika skeden - allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Visa profil
0 lediga jobb

Överkalix Kommun

Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar.

Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget. För det behöver vi fler medborgare, fler livskraftiga företag, en modern, framåtlutad översiktsplan och en tydlig vinkling mot hållbarhet. 

 

 

 

 

Visa profil
0 lediga jobb

Övertorneå kommun

Vill du göra skillnad? Jobba hos oss på Övertorneå kommun.

Visa profil