medrek.se

Sjuksköterska

Sjuksköterska ansvarar för att den medicinska ordinationen blir korrekt genomförd. Sjuksköterskor har som uppgift att se till så att patienter får den vård de behöver och har även som uppgift att informera anhöriga om patientens tillstånd. De finns även administrativa sysslor som att administrera läkemedel och patientjournaler. Som sjuksköterskakommer du ibland fungera som mentor eller handledare för studerande och nyblivna sjuksköterskor. 

 

Att jobba som sjuksköterska

Sjuksköterskor kan ibland stöta på stressiga situationer vilket betyder att ibland måste man ta snabba beslut. Därför är det viktigt att man kan hantera stress för att inte missa viktig information hos patienten. I arbetet används tekniskt avancerad utrustning vilket gör det ännu viktigare att behålla lugnet. Sjuksköterskor möter människor med olika bakgrunder och livssituationer vilket betyder att man har stora krav för förstålelse och att kunna kommunicera på ett bra och effektivt sätt. Kommunikation och ledarskap är mycket viktiga delar av arbetet. 

 

Specialist inom olika områden

En sjuksköterska med grundutbildning har sin arbetsplats oftast på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, äldreomsorg eller privata mottagningar. På sjukhus är det sjuksköterskan som sköter undersökningar, provtagningar, medicinering och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Sjuksköterskans uppgifter på en vårdcentral är oftast med telefonrådgivning och bedömer om patienten ska boka ett läkarbesök eller söka akutvård. Andra arbetsplatser finns för de som har specialiserat sig inom ett visst område. Specialistsjuksköterskor har fördjupat sina kunskaper inom vissa specialområden. 

 

Exempel på specialområden för en sjuksköterska:

  • Anestesisjukvård - Som sjuksköterska inom detta område har du kunskaper om narkos och bedövning
  • Intensivvård - Omvårdnad av patienter med svåra sjukdomar och livshotande skador
  • Kirurgisk vård - Sjusköterskorna ansvara för patienten före och efter en operation
  • Medicinsk vård - Arbetar med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård
  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar - Ansvarar för vården av barn och ungdomar och även vård och hälsa hos anhöriga

Sjuksköterskor kan även ha arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Flera väljer att arbeta med utredningsarbete och annan sjukvård- och hälsoadministration inom landstingen. Eftersom många sjuksköterskor sitter på fackkunskaper i bland annat journalfrågor, får de anställningar på IT-enheter på större sjukhus. Sedan finns även anställda sjuksköterskor som arbetar med undervisningen i gymnasieskolor och högskolor. Det är vanligt att sjuksköterskor skolar om sig och blir lärare för att sedan få en anställning på en sjuksköterskeutbildning. Som sjuksköterska kan du arbeta inom kommunen, landsting, statlig eller privat verksamhet. 

 

Lediga sjuksköterska jobb

Olika specialiteter för sjuksköterskor, klicka för att se alla lediga tjänster från respektive yrke från hela Sverige. Det finns även flera lediga tjänster för sig som vill jobba i Norge som sjuksköterska


 

Bevaka lediga jobb

För att göra det så smidigt som möjlighet för dig, kan du bevaka de jobb du är intresserad av. Du väljer själv vilka tjänster du vill bevaka, genom att välja specialistområde och geografiskplats. Då får du sjuksköterskejobb skickade direkt till din mail. Klicka här för att bevaka jobb.