medrek.se

Nyheter

15-åriga flickor röker och går emot strömmen

Rökare i Sverige blir allt färre men 15-åriga kvinnliga rökare ökar

Antalet rökare i Sverige har under de senaste åren blivit färre. Men ändå ökar rökningen hos ungdomar, en ny undersökning visar på att var fjärde 15-årig flicka röker. 

Med en höjd skatt och förbud mot rökning på restauranger minskar rökningen för var år. Dock går de unga flickorna emot strömmen och antalet 15-åriga kvinnliga rökare har stigit med drygt sex procent från 2009. Det är vanligare att ungdomar med kort utbildning röker än de med en lång.