medrek.se

Nyheter

Blir sjuk av sjukhuset

Förra året fick 143 anställda på Norrlands universitetssjukhus i Umeå besvär som kunde bero på fukt i byggnaderna enligt företagshälsovården.

Förra året fick 143 anställda på Norrlands universitetssjukhus i Umeå besvär som kunde bero på fukt i byggnaderna enligt företagshälsovården.

Flera avdelningar har nu stängts och ett av problemen är att vatten har runnit genom taket under en operation skriver Västerbottens-Kuriren.

Arbetsmiljöverket har nu ställt krav på kartläggning av personalens besvär, och en handlingsplan mot problemen.