medrek.se

Nyheter

55 måste gå i Västernorrland

Att hålla 2012 års budget ser i dagsläget väldigt mörkt ut, trots personalnedskärningar, för Västernorrlands län. Som en sista åtgärd planerar man således att dra in 55 årsarbeten.

Att hålla 2012 års budget ser i dagsläget väldigt mörkt ut, trots personalnedskärningar, för Västernorrlands län. Som en sista åtgärd planerar man således att dra in 55 årsarbeten.

Ytterligare en del i att dra ned på kostnaderna är en omstrukturering av vården i hela länets tätorter.