medrek.se

Nyheter

ADHD medicin medför inga hjärtproblem

Enligt amerikanska forskare ökar inte risken för hjärtinfarkt hos barn och unga av läkemedel av ADHD.

Enligt amerikanska forskare ökar inte risken för hjärtinfarkt hos barn och unga av läkemedel av ADHD.

Tidigare rapporter har skapat oro om att läkemedel vid ADHD medför ökad risk för hjärtproblem. Nu har amerikanska forskare kommit fram till att det inte finns någon risk.

Cirka 1,2 miljoner barn och unga i åldern 2 till 24 år ingick i studien och följdes under i genomsnitt drygt två år.

Forskarnas analys visar att vare sig pågående eller tidigare användning av ADHD-läkemedel medförde ökad risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser, jämfört med barn och unga som inte medicinerades mot ADHD.