medrek.se

Nyheter

Akademiska sjukhuset får tio miljoner kronor för satsning inom psykvården

Regeringen har dela ut tio miljoner kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att leda den nya nationella satsningen inom psykvården.

Regeringen har dela ut tio miljoner kronor till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att leda den nya nationella satsningen inom psykvården.

Pengarna är tänkta att användas efter Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård av personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Patienter och anhöriga ska exempelvis erbjudas utbildning gemensamt istället för separat som tidigare. Patienten ska samtidigt få börja arbetsträna.

Om det skulle bli en lyckad satsning är regeringen beredd att skjuta till ytterligare tio miljoner kronor per år 2012 och 2013.