medrek.se

Nyheter

Akademiska sjukhuset öppnar äggbank

Landets första bank för donerade ägg finns på Akademiska sjukhuset. Nu kan flera få hjälp med assisterad befruktning

Landets första bank för donerade ägg finns på Akademiska sjukhuset. Nu kan flera få hjälp med assisterad befruktning.

Efterfrågan har varit stor och därför får barnlösa par ofta vänta på en donator. Nu kommer väntetiderna minska när Akademiska sjukhuset startar landets första äggbank.

Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig på Reproduktionscentrum, säger i ett pressmeddelande att en ny metod för nedfrysning av obefruktad ägg har tagits fram. Metoden kallas ”vitrifiering och innebär att resultatet vid äggdonationsbehandling är lika bra med frysta som med färska ägg.