medrek.se

Nyheter

Akademiska tog tag i kritiken

Akademiska sjukhuset i Uppsala fick i våras kritik för bristfälliga IT-system som gjorde det omöjligt att kontrollera vem som läste vad.

Akademiska sjukhuset i Uppsala fick i våras kritik för bristfälliga IT-system som gjorde det omöjligt att kontrollera vem som läste vad.


En av anledningarna var att sjukhusets IT-system gjorde det omöjligt att kontrollera om läkare läste patientjournaler som de inte hade rätt att läsa.

Datainspektionen ålade sjukhuset att lämna in en plan för vilka åtgärder som skulle göras för att komma tillrätta med bristerna. Nu har sjukhuset gjort det de ska, enligt ett pressmeddelande från DI.