medrek.se

Nyheter

Akut personalfara måste åtgärdas

Efter en inspektion av arbetsmiljön på kirurgiska akutvårdsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har Arbetsmiljöverket sett att det saknas överfallslarm för tillfälligt anställda

Lund akutvårdsmottagningar har stora brister inom arbetsmiljön

Efter en inspektion av arbetsmiljön på kirurgiska akutvårdsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har Arbetsmiljöverket sett att det saknas överfallslarm för tillfälligt anställda, skriver Sydsvenskan.

”Vid en hotfull situation är det viktigt att personalen snabbt kan kalla på hjälp”, skriver Arbetsmiljöverket.

Det finns också inga tydliga instruktioner för hur tvångsomhändertagna personer ska vårdas på avdelningen, och hur personalen ska agera ifall någon som vårdas enligt Lagen om psykisk tvångsvård vill lämna avdelningen.