medrek.se

Nyheter

Akutvård klarar inte smitta

Det finns en stor risk att infektionskänsliga patienter blir smittade av vinterkräksjuka patienter

Socialstyrelsen dömer ut akutsjukvårdens beredskap mot smittsamma sjukdomar som pandemisk influensa, resistenta bakterier och vinterkräksjuka.

Socialstyrelsen har ställt frågor till personal inom akutsjukvården från hela landet. Syftet med granskningen är att se vilka förutsättningar akutsjukvården har för att ta hand om patienter som misstänkts smittade med multiresistenta bakterier, pandemisk influensa och vinterkräksjuka i stora skalor.

Enligt Dagens Nyheter visar granskningen att var tionde akutmottagning saknar möjligheten att isolera patienter om risken för spridning är hög. Det saknas även toaletter på vart fjärde isoleringsrum.

- Det finns en stor risk att infektionskänsliga patienter blir smittade av vinterkräksjuka patienter om de inte hinner komma till toaletten. I värsta fall måste de dela toaletter med andra patienter säger Inger Andersson von Rosen, läkare och utredare på Socialstyrelsen

Ett annat problem som uppmärksammas är att det saknas särskilda rutiner för att städa efter en patient som bär på smitta.