medrek.se

Nyheter

Äldre missgynnas i vården

En rapport från Socialstyrelsen visar att äldre psykiskt sjuka missgynnas i vården. Enligt rapporten får de mindre tillgång till specialiserad öppen- och slutenvård än yngre personer.

En rapport från Socialstyrelsen visar att äldre psykiskt sjuka missgynnas i vården. Enligt rapporten får de mindre tillgång till specialiserad öppen- och slutenvård än yngre personer.

En förklaring är att specialistpsykiatrin inte specialiserat sig på just psykiskt sjuka över 65 år, trots att psykisk ohälsa är minst lika vanlig hos äldre som bland yngre.