medrek.se

Nyheter

Alkohol ger större risk för bröstcancer

En måttlig konsumtion av alkohol medför en något ökad risk för bröstcancer hos kvinnor visar en ny forskning.

En måttlig konsumtion av alkohol medför en något ökad risk för bröstcancer hos kvinnor visar en ny forskning.

Tidigare studier har visat att det finns koppling mellan alkohol och bröstcancer.  Men enligt amerikanska forskare har det varit oklart om även alkoholkonsumtion på en lägre nivå medför en riskökning

Forskare har tittat närmre på hur konsumtionen av alkohol i vuxen ålder påverkar risken att drabbas av invasiv bröstcancer. Det var 106 000 kvinnliga sjuksköterskor som deltog i studien. Forskarna följde kvinnorna mellan 1980 och 2008.

Sjuksköterskorna fick vid flera tillfällen uppskatta hur mycket de drack, Resultatet visar att 7 690 kvinnor i studien insjuknade under uppföljningstiden.

En analys visar att alkoholintag som motsvarade 3-6 glas vin per vecka medförde en liten ökad risk att drabbas, jämfört med kvinnor som aldrig drack, och risken ökade ju mer en kvinna drack.

Forskarna såg att det var den sammanlagda mängden under vuxen ålder som spelade roll snarare än hur ofta en kvinna drack.

De påpekar dock att det handlar om en liten riskökning vid måttligt alkoholintag.

Bakom studien, som publiceras i tidskriften Jama, står bland andra forskare vid Harvard University i Boston.