medrek.se

Nyheter

Alla landsting bryter mot lagen

Datainspektionen har granskat de svenska landstingen och finner de svenska landstingen bryter mot lagen. De möjliggör det inte för patienterna att spärra sin vårdjournaler.

Datainspektionen har granskat de svenska landstingen och finner de svenska landstingen bryter mot lagen. De möjliggör det inte för patienterna att spärra sin vårdjournaler.

Det är drygt fyra år sedan man införde en lag som möjliggjorde det att spärra delar av sin journal så att inte andra kliniker och vårdgivare kan se dem.

Datainspektionens granskning har funnit att landstingens data- och journalsystem inte klarar av att följa lagen.