medrek.se

Nyheter

Allt fler smittade med klamydia

2011 rapporterades 37 290 fall av klamydiainfektion, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2010, dock gäller det inte alla åldersgrupper.

2011 rapporterades 37 290 fall av klamydiainfektion, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2010, dock gäller det inte alla åldersgrupper.

Infektionen ökar i alla åldersgrupper, förutom bland ungdomar 15-19 år. Bland dessa minskade antalet fall med 6 procent bland tjejer och 13 procent bland killar.
Gotland, Södermanland och Västmanland är de värsta drabbade områdena i landet
En anledning till det ökade utfallet kan även vara att allt fler låter testa sig.