medrek.se

Nyheter

Allt flera dör av alkoholskador

Dödligheten inom alkoholskador har de senaste åren ökat med 50 procent.

Dödligheten inom alkoholskador har de senaste åren ökat med 50 procent.

Alkoholkonsumtionen ökat med 12 procent sedan 1997. Samtidigt har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar ökat med 59 procent bland män och 50 procent bland kvinnor skriver SvD, som tagit del av ny forskningsstatistik.

Allt flera svenskar skaffar sig vanor att dricka varje dag. Den sortens drickande är värre för levern än helgdrickande säger Rolf Hultcrantz, professor och chef för Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset