medrek.se

Nyheter

Ambulanser håller inte tiden

Fyra av tio ambulansstationer klarar inte sina mål för hur snabbt sjuka ska få hjälp.

Fyra av tio ambulansstationer klarar inte sina mål för hur snabbt sjuka ska få hjälp.

En undersökning från Demoskop som gjorts på uppdrag av Hjärt- och lungsjukas riksförbund bland de svenska cheferna inom ambulanssjukvården orsakar resursbrist och långa avstånd att 40 procent av ambulanserna inte kan ta sig fram till patienter tillräckligt snabbt för att klara målsättningen om akutlarm med prioritet 1.

Nu kräver Hjärt- och lungsjukas riksförbund att nationella riktlinjer införs för att få en nationell lägstanivå för ambulanstillgång skriver de i ett pressmeddelande.