medrek.se

Nyheter

Ambulanssjukvården kortade väntetiden

Östra sjukhuset i Göteborg har kortat väntetiden med flera timmar, tack var ambulanssjukvården.

 

Östra sjukhuset i Göteborg har kortat väntetiden med flera timmar, tack var ambulanssjukvården.

Försöket har gått ut på att ambulanssjukvården vid sjukhuset numnera gör en första bedömningar av patienten redan i hemmet, detta innebär att patienten kan köras direkt till vårdavdelningen som ska ha hand om ärendet, och därmed slippa köa på akuten.

Försöket har varit lyckat och inneburit flera timmar kortare väntetid för patienterna