medrek.se

Nyheter

Ambulanssjukvården ska komma närmre i Skåne

Skånes ambulanssjukvård vill öka integrationen med övrig sjukvård. Att samlokalisera ambulansstationerna mer med akutsjukvården är målet.

Skånes ambulanssjukvård vill öka integrationen med övrig sjukvård. Att samlokalisera ambulansstationerna mer med akutsjukvården är målet.

Det blir mer samarbete med akutmottagningarna och kommun sjukvård för ambulanssjukvården.

Detta kräver att ambulanssjukvården i Skåne måste hitta lokaler som ligger närmre övrig sjukvård.

Poul Kongstad, klinikchef vid Region Skåne Prehospitala Centrum säger i ett pressmeddelande att det måste finnas ett bättre samspel mellan flera olika hälsocenter, vi får allt flera patienter och de flesta blir äldre.