medrek.se

Nyheter

Anhöriga får mer stöd från regeringen

Regeringen ser anhörigvården som en prioriterad fråga och stärker därför stödet till organisationerna med 2 miljoner kronor

Nästa år stärker regeringen stödet till anhörigorganisationerna. Socialstyrelsen får ansvar att fördela medlen efter ansökan från organisationerna.

 

Regeringen ser anhörigvården som en prioriterad fråga och stärker därför stödet till organisationerna med 2 miljoner kronor.