medrek.se

Nyheter

Anställda ska testa för TBC

Efter att en patient visat sig ha tuberkulos ska ett 40-tal sjukanställda undersökas. Även fyra patienter som låg i samma sal som patienten ska testas.

Efter att en patient visat sig ha tuberkulos ska ett 40-tal sjukanställda undersökas. Även fyra patienter som låg i samma sal som patienten ska testas.

Patienten vårdades på Hallands sjukhus i Varberg under januari och februari. Efter utskrivinigen visades sig att personen hade tuberkulos.
– Smittrisken vid tuberkulos är begränsad, men vi vill försäkra oss om att ingen medpatient blivit smittad och kommer därför att kalla fyra patienter för provtagning, säger Jerker Persson, områdeschef, i ett pressmeddelande.

Det var ett 40-tal anställda som hade varit i kontakt med patienten och de ska nu undersökas. Smittrisken bedöms som liten. Årligen konstateras fem-tio fall av tuberkulos i Hallands län.

Läs även: