medrek.se

Nyheter

Anställda vill ha mer ansvar vid skiftarbete

De som arbetar skift inom vården känner sig marginaliserade och vill ha ett större eget ansvar, eller i alla fall bättre framförhållning från de skiftansvariga.

De som arbetar skift inom vården känner sig marginaliserade och vill ha ett större eget ansvar, eller i alla fall bättre framförhållning från de skiftansvariga.

Professor Torbjörn Åkerstedt och hans forskargrupp har intervjuat 2 013 personer som har andra arbetstider än dagtid. Kort dygnvila står högt på listan över negativa arbetsfaktorer. Det finns EU-direktiv om minst elva timmars dygnsvila, arbetsplatserna lever sällan upp till detta.

Har arbetsgivare och fack ett avtal om kortare dygnsvila kan det vara tillåtet. Men ett avtal röjer inte undan problemen med bristande tid för återhämtning, enligt Torbjörn Åkerstedt, som är föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Samtidigt påpekar forskarna att människor reagerar mycket olika på olika arbetstidsaspekter.