medrek.se

Nyheter

Årets vårdsatsningar i budgeten

Regeringens höstbudget innehåller en rad satsningar och förändringar som på olika sätt berör sjukvården.

Regeringens höstbudget innehåller en rad satsningar och förändringar som på olika sätt berör sjukvården. Här är några av de viktigaste punkterna som Dagens Medicin har sammanfattat:

  • Tillsynen av vård och omsorg ska förstärkas, därför satsar regeringen 175 miljoner kronor under 2013.
  • 635 miljoner kronor till forskning inom Life Science.
  • 20 miljoner kronor per år i stöd till glesbygdsapoteken med start 2013.
  • Läkarutbildningen utökas med 40 platser per år 2013 och 2014 fördelat på Göteborg och Linköping. Sjuksköterskeutbildningen utökas med 415 platser under 2013 fördelat på 19 lärosäten.
  • 40 miljoner kronor satsas under 2013 på utvecklingen av personliga hälsokonton. På hälsokontot ska all information om patientens kontakter med vården finnas samlad. Från 2014 ska 100 miljoner kronor per år satsas på detta.