medrek.se

Nyheter

Barn som överlevt cancer har högre risk för en ny drabbning av sjukdomen

Barn som har överlevt cancer har 4 gånger högre risk för en helt ny jämför med barn som inte har drabbats av det.

Barn som överlevt cancer har ökad risk för ny cancer under hela livet. Brittiska forskare i en ny populationsbaserad studie drar den slutsatsen.

De har tittat närmare och jämför barn som haft cancer och barn som inte har drabbats av sjukdomen. Där såg de en fyra gånger högre risk för helt ny cancer hos före detta barncancerpatienter. Efter 40 års ålder var den absoluta risken störst för tumörer i mag-tarmkanalen samt i urinvägar och könsorgan.

– Det är en mycket intressant och väl underbyggd studie. Den visar hur viktigt det är att barn som har haft cancer följs upp även i vuxen ålder, säger Stanislaw Garwicz, som är professor emeritus i barnonkologi vid Lunds universitet, och som stod bakom en studie som för ett par år sedan visade en ungefär lika stor total riskökning hos nordiska patienter.