medrek.se

Nyheter

Barnmorskestudent trolig smittkälla för streptokocker

Tre nyförlösta kvinnor smittades av streptokocker vid sina förlossningar med barnmorskestudenten.

Barnmorskestudent - trolig smittkälla för streptokocker.

I vintras smittades tre nyförlösta kvinnor av streptokocker i samband med förlossningar vid ett sjukhus i Skåne. Enligt den Lex Maria-anmälan som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utvecklade en av kvinnorna en sepsis.

Region Skånes interna utredning visar nu att smittan troligtvis överfördes av den barnmorskestudent som var på plats vid alla tre förlossningarna. Barnmorskestudenten hade haft ont i halsen och känt av förkylningssymptom under förlossningarna och det visade sig att hen bar på samma bakterier som de insjuknade patienterna.

Samtliga patienter har nu tillfriskat efter antibiotikabehandling och smittspårning som startade i samarbete med vårdhygien. Region Skåne har uppdaterat sina riktlinjer avseende streptokockinfektion hos nyförlösta kvinnor. Ärendet har inte avslutats hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg.