medrek.se

Nyheter

Bättre vård för cancersjuka barn

På cancerkongressen presenterade Umeå universitet en studie som visar att föräldrar till cancersjuka barn oftast är nöjda med stödet i början av vårdprocessen. Under sjukdomens gång blir stödet och informationen sämre.

Flera barn överlever cancer. Det stora antalet överlevande kräver en annan organisation av vården, framkom vid den Europeiska cancer kongress i Stockholm.

Det ställs nya krav på hur vården ska bemöta patienter och anhöriga när flera barn överlever cancer. EU har startat ett antal forskningsprojekt med mål att utveckla omhändertagandet av de barn som överlever cancer.

Det är ca 300 barn och ungdomar som får cancer i Sverige varje år. Nu finns det 8 000 - 10 000 överlevare i Sverige och de blir ca 240 flera varje år.

Barn eller ungdomar som har överlevt cancer löper stor risk sjukligheter och även för dödligheter. Enligt vissa studier får 60 procent någon form av komplikation. 30 procent får allvarliga konsekvenser när de blir äldre.

På cancerkongressen presenterade Umeå universitet en studie som visar att föräldrar till cancersjuka barn oftast är nöjda med stödet i början av vårdprocessen. Under sjukdomens gång blir stödet och informationen sämre.