medrek.se

Nyheter

Behöver plan för radioaktivt avfall

Södersjukhuset hanterar radioaktiva materialet alldeles för dåligt och Strålsäkerhetsmyndigheten vill att sjukhuset tar fram en plan för avfallen.

Södersjukhuset hanterar radioaktiva materialet alldeles för dåligt och Strålsäkerhetsmyndigheten vill att sjukhuset tar fram en plan för avfallen.

Förra året kontaminerades en anställd och en patient med radioaktivt material. Därför begär nu Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att sjukhuset ska förbättra sin hantering av sådant avfall.

Flera åtgärder krävs från myndigheten, bland annat att Södersjukhuset ska skapa en plan där det tydligt står hur olika typer av radioaktivt avfall ska tas om hand. SSM vill att personalen för bättre utbildning och att rutinerna ska skärpas för hur strålningen mäts rapporterar SVT:s ABC.