medrek.se

Nyheter

Brist på cancerläkemedel

Amerikanska tillverkare har stoppat tillverkningen av cancermedicinen Caelyx. Nu kan det blir brist av läkemedlet i Sverige.

Amerikanska tillverkare har stoppat tillverkningen av cancermedicinen Caelyx. Nu kan det blir brist av läkemedlet i Sverige.

På läkemedelslaboratoriet Ben Venue Laboratories i delstaten Ohio i USA har myndigheterna hittat allvarliga brister vid tillverkningen av sterila läkemedel. Därför har tillverkningen där stoppats.

Det finns en risk att det kan bli brist på läkemedlet i Sverige skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Tillverkningen kommer att återupptas när bristerna har åtgärdats. De europeiska läkemedelsmyndigheterna arbetar nu med att bedöma riskerna för allvarliga bristsituationer samt bestämma om läkemedel ska dras in eller ej.