medrek.se

Nyheter

Brist på sällsynta blodtyper

Ett alltmer alarmerande problem i vården är en rådande blodbrist. Det rör sig om personer med ovanliga blodgrupper som knappt finns att tillgå i Sverige.

Ett alltmer alarmerande problem i vården är en rådande blodbrist. Det rör sig om personer med ovanliga blodgrupper som knappt finns att tillgå i Sverige.

I många delar av världen finns det blodgruppssystem som är väldigt ovanliga i Sverige, och förekommer hos mindre än en procent av vår befolkning.
Blodcentralen kan nu tvingas importera blod från Englando ch Frankrike.