medrek.se

Nyheter

Brist på toaletter skapar kaos

Hjärtintensiven på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är en hygienmässig mardröm, enligt sjuksköterskorna i personalen

Hjärtintensiven på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är en hygienmässig mardröm, enligt sjuksköterskorna i personalen. Nu görs en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det finns inga toaletter för de sju enkelsalarna på hjärtintensivvårdsavdelningen i Huddinge. Det orsakar stora problem, särskilt när patienterna bär på multiresistenta bakterier som MRSA, VRE eller ESBL. Eftersom de måste hållas isolerade hänvisas de till mobila toaletter.

”Hygienmässigt är detta en mardröm”, skriver två förtroendevalda för Vårdförbundet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.