medrek.se

Nyheter

Brister kan stänga vårdcentral

Tjänstemän i Stockholms läns landsting anser att husläkarmottagningen har allvarliga brister och vill säga upp avtalet.

Tjänstemän i Stockholms läns landsting anser att husläkarmottagningen har allvarliga brister och vill säga upp avtalet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning föreslår att landstinget ska säga upp avtalet med Telefonplans husläkare. Enligt ett pressmeddelande från landstinget har verksamheten stora brister.

Det saknas anställda specialister i allmänmedicin, trots att det är ett krav. Mottagningen har vid flera påstått att de har sådana specialister, men det har visat sig vara påhitt. Mottagningen har även rapporterat felaktiga uppgifter i ersättningssystemet.

Verksamhetschefen för Telefonplans husläkare Akhlaq Chadry anser att bristerna inte är allvarliga.