medrek.se

Nyheter

Cancergen kan leda till behandling

Forskare i Lund har identifierat en genförändring som ökar risken för både malignt melanom och njurcancer

Forskare i Lund har identifierat en genförändring som ökar risken för både malignt melanom och njurcancer. 

Forskarna i Lund har tillsammans med forskare i Frankrike och Italien upptäckt detta och det kan leda till nya behandlingsformer.

Håkan Olsson, professor vid Skånes Onkologiska Klinik säger att även om bara ett fåtal av de sjuka bär på den speciella mutationen så är rönen viktiga.
Bärare av genen kan vara vaksam på symtom och kanske få en tidig diagnos