medrek.se

Nyheter

Cancersjuka har olika väntetider

Väntetiderna skiljer sig i hela landet. För cancersjuka kan väntetiden i ett landsting vara dubbelt så lång som i ett annat.

Väntetiderna skiljer sig i hela landet. För cancersjuka kan väntetiden i ett landsting vara dubbelt så lång som i ett annat.

De som söker vård för prostatacancer i Sörmland får vänta 126 dagar, från att remissen utfärdas till att behandlingen startar. I Gävleborg är väntetiden på 295 dagar.

Vid hudcancerformen malignt melanom är väntetiden i Östergötland 39 dagar medan den i Jämtland bara är nio dagar, visar en rapport från Socialstyrelsen, skriver Dagens Nyheter.