medrek.se

Nyheter

Dålig rapportering av diabetes

Landstinget i Uppsala är sämst på att rapportera till Nationella Diabetesregistret.

Landstinget i Uppsala är sämst på att rapportera till Nationella Diabetesregistret. Det är mindre än hälften som har registrerats. Camilla Artinger som är sjuksköterska menar att det riskerar sämre vård.

– Det är ungefär som om jag själv skulle sluta mäta blodsocker då skulle jag inte veta hur jag skulle dosera insulin. Om man inte registrerar hur man gör med patienterna i Uppsala län, hur ska man då kunna hjälpa dem, med det de behöver? Säger Camilla Artinger som är en av alla diabetiker i länet.

4 procent av befolkningen är drabbade av diabetes och är en av våra stora folksjukdomar. Nationella Diabetesregistret är till för att landsting ska kunna säkra och utveckla diabetesvården.