medrek.se

Nyheter

Dåliga levnadsvanor kostar samhället miljarder

En ny rapport visar att dåliga levnadsvanor och olycksfall kostar samhället 120 miljarder kronor varje år

En ny rapport visar att dåliga levnadsvanor och olycksfall kostar samhället 120 miljarder kronor varje år. Hälften av summan beror på ohälsosamma matvanor och alkohol- och tobaksmissbruk.

Samhället skulle spara miljarder med mer förebyggande hälsoarbete menar Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala. Idag, onsdag, lämnar hon rapporten ”Ekonomiska beräkningar och bedömningar – kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010” till regeringen.

FHI har gjort en beräkning att det kostar samhället 120 miljarder per år för ohälsosamma levnadsvanor och olyckor. 60 procent utgöra av produktionsbortfall till följd av sjukdomar eller för tidig död.

Fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och alkohol- och tobaksbruk kostar samhället 55 miljarder per år enligt FHIs beräkningar